Vad är brytningsfel?

Många som använder ordet brytningsfel i dagligt tal syftar på astigmatism. Men det finns flera olika typer av brytningsfel, lär dig skillnaderna och bli klarsynt på kuppen.

Visste du att astigmatism endast är en typ av brytningsfel? Med brytningsfel menas egentligen alla avvikelser i ljusbrytande förmåga som långsynthet, närsynthet och astigmatiskt brytningsfel.

Generellt avses dock oftast astigmatism när man talar om brytningsfel, vilket innebär att ögat har olika brytningskraft i olika riktningar. Ögat kan t.ex. vara normalsynt för vertikala linjer men närsynt för horisontella linjer.

Astigmatism uppkommer om man har två olika brytningar på ögat och det beror på att linsen eller hornhinnan inte är jämnt rundad, utan har en mer avlång form. Mer som en rugbyboll, än en fotboll. Den vanligaste orsaken till astigmatism är en rubbning i ögats tillväxt, men kan också uppkomma efter skador, operationer eller i extrema fall p.g.a. skeva huvudställningar hos fostret.

Astigmatism hos barn

Astigmatism är en ärftlig åkomma och kan förvärras med tiden. Det är mycket viktigt att upptäcka brytningsfel hos små barn. Synutvecklingen på det astigmatiska ögat kan försämras och ge upphov till bestående synnedsättning, så kallad synsvaghet.

Om stark ärftlighet finns eller om äldre syskon har astigmatism bör yngre syskon undersökas av en ögonläkare.

Vilka symptom ger astigmatism?

En lätt form av astigmatism behöver inte märkas och många är faktiskt astigmatiska utan att veta om det. Personer som har en mer utvecklad astigmatism upplever ofta att ögonen känns ansträngda vilket kan leda till huvudvärk. Den observante kan också se dubbelkonturer.

 


Den som har astigmatism bör använda ett par glasögon med s.k. cylinderglas. 

Vilken behandling finns?

Astigmatism kan, om den inte är alltför omfattande, korrigeras med glasögon. Den typ av glas som då används kallas för cylinderglas. I viss utsträckning kan även astigmatism korrigeras med kontaktlinser.

Man kan även behandla astigmatism kirurgiskt med excimerlaser (LASIK eller ELSA) ofta i samband med att andra synfel behandlas.

Oregelbunden astigmatism

Ibland pratar man om oregelbunden astigmatism. Enkelt uttryckt innebär det att vanliga glasögon med astigmatisk slipning inte klarar av att korrigera astigmatismen. Det kan t.ex. bero på att hornhinnan är formad som ett ägg snarare än som en amerikansk fotboll.

Martin Greve

Martin Greve

Redaktör LensWay

Önskar att han själv myntat det odödliga citatet "The future's so bright I gotta wear shades". Drömmer om guldglittrande 70-talsbågar på nätterna och skriver om optik, mode och ögonhälsa på dagarna.

  Tillbaka till magazine